Projekt Grannsamverkan Ludvika – Smedjebacken

Samverkan Mot Brand och Hjärtstopp

Projekt Grannsamverkan Ludvika – Smedjebacken - Samverkan Mot Brand och Hjärtstopp

Hem

Trygve – gratisappen för information och larmning

Inom projekt Grannsamverkan mot brand och hjärtstopp har vi bekantat oss med TRYGVE, en gratisapp för information och larmning för samverkansgrupper och olika myndigheter som kommuner och polisen. Den baseras på e-post i smartphone och GPS, och platsinformationen för rapporterade händelser visas direkt i mobilens kartbild.

Läs mer om vårt samarbete med Trygve

——————————————————————————————-

Civilförsvarsförbundets nyhetsbrev mars 2016

Nyhetsbrevet innehåller

 • Studieplan för studiecirkel om våldsbejakande extremism
 • Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter massvaccineringen
 • Uppdatering om budget med mera
 • Förbättrat försäkringsskydd
 • Pluggannonserna uppdaterade
 • Uppdaterade presentationer
 • Anmäl er lokalförening till Civilförsvarsförbundets dag
 • Tips: Läs våra tips och råd på civil.se
 • Teckningstävling i Hitta Vilse-klubben
 • Vinnare Sverige-pussel
 • Efterlysning och företagsutbildningar

Nyhetsbrevet hittar du som en PDF på http://www.civil.se/nyhetsbrev

——————————————————————————————-

Välkommen till ett nytt spännande år!

Då börjar ett spännande år för vår förening under 2016.

Vi har flyttat vårt utbildningsmaterial till Brandstationen i Ludvika där Civilförsvaret även tidigare har haft sin utgångspunkt. Träningsdockor, hjärtstartare, brandvarnare, infomaterial finns nu samlat på en plats i anslutning till utbildningslokaler som vi får möjlighet att hyra vid behov för vår verksamhet.

Planeringen för vår verksamhet fram till september månad hittar du under Kommande aktiviteter.

Bygrupperna och deras akutgrupper vid hjärtstopp har vidareutbildning en gång i kvartalet och där samordnar byns kontaktperson med övriga byar så att alla får möjlighet att förkovra sig och hålla utbildningsstatusen på rätt nivå.

Vid alla dessa sammankomster kommer vi att erhålla information om olika säkerhets- och trygghetsappar för våra mobiltelefoner.

HLR-utbildningar och eventuella andra utbildningar ute i byarna bokar kontaktpersonerna i förhållande till behov och önskemål under året.

——————————————————————————————-

Risker vid vatten

Läs om risker med barns lek vid vatten på DinSäkerhet.se

——————————————————————————————-

VI ÄR BÄST!

I Civilförsvarsförbundets nyhetsbrev #1 2015 står bl a att läsa om rekryteringstävlingen som genomförts under 2014. Förbundet fick 2 344 nya medlemmar vilket innebar ett nettoökning på 542 medlemmar. Det är första gången på länge som förbundet haft en nettotillväxt.

Resultatet av tävlingen baseras på varje förenings antal medlemmar vid ingången av 2014 och antal medlemmar vid utgången av 2014. Om föreningen har haft en ökning på minst 10% får föreningen 100 kronor per ny betalande medlem baserat på nettoökningen.

52 föreningar nådde en tillväxt om minst 10%. Största ökningen i  antal medlemmar stod LUDVIKA för med 178 NYA (netto) MEDLEMMAR vilket ger föreningen 17 800 kronor.

HURRA VAD VI ÄR BRA!

Länk till Civilförsvarets nyhetsbrev där du i nr 1 2015 kan läsa mer om resultatet och annat som är aktuellt.

——————————————————————————————-

Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2014

Sveriges kommuner och landsting ger, i samverkan med MSB, varje år ut publikationen Öppna jämförelser – trygghet och säkerhet.

Du kan läsa rapporten här: Öppna jämförelser_Trygghet och säkerhet 2014

2014 års utgåva av Öppna jämförelser har tema medborgarnas uppfattningar och förväntningar om trygghet och säkerhet. Rapporten innehåller bland annat information om olyckor, samhällsstörningar och om hur medborgarna ser på sin trygghet i kommunen.

Hur ser det ut hos oss?

På  sidan 116-117 (utdrag ur rapporten för läget i Dalarnas kommuner) finns det uppgifter om responstid för Räddningstjänst och Ambulans i Ludvika kommun.

Om man nu sätter det i förhållande till hur många procent som denna tidsaxel ger för överlevnad vid ett hjärtstopp (se HLR-Rådets utvärdering av ökad överlevnads grad vid snabb HLR och D-HLR se sid 16-21) så blir man fundersam hur Landstinget Dalarna kan svara på vår framställan om hjälp med utlarmning av frivilliga, oavlönade personer som är på plats att hjälpa till vid denna typ av oönskade händelser.

Sänder med även brevet som projektet har erhållit som svar på vår hemställan om utlarmning från SOS Alarm på uppdrag av Landstinget Dalarna.

Vid behov av ambulans

Jag var i behov av en ambulans till Blötberget kl 16:30 häromdagen men fick till svar av 112 att de inte hade tillgång till någon ambulans närmare än Borlänge så jag uppmanades att snarast själv köra in personen till Ludvikas jourmottagning då de ansågs ha större möjlighet att hantera denna oönskade händelsen än att vi skulle vänta på ambulans från Borlänge i Blötberget ???

De beklagade men detta är verkligheten.

Jourhavande läkare i Ludvika beklagade situationen när vi hade kommit till Ludvika och lovade fixa fram en ambulans pronto vilket hon också gjorde, all heder till henne.

VID ETT HJÄRTSTOPP HUR HADE UTGÅNGEN BLIVIT DÅ FÖR PERSONEN?

/Björn Flinth, projektledare

——————————————————————————————-

Grannsamverkan i skarpt läge!!!

Ambulans

 

 

 

 

Nu har vår hjälporganisation för oönskade händelser vid befarat hjärtstopp erhållit sin första test i skarpt läge om det fungerar som vi har tänkt oss. Landstinget i Dalarna vill fortfarande inte hjälpa till med utlarmningen.

Larm vid befarat hjärtfel

Under helgen 2:a advent erhöll en av medlemmarna i Blötberget ett befarat sjukdomstillstånd som kunde bero på hjärtfel.

112 larmades och ambulans med blåljus ryckte ut från Ludvika.

 Den frivilliga beredskapen i vårt projekt larmades också

Under tiden ringdes personer med frivillig beredskap i vårt projekt upp. De hämtade hjärtstartaren och åkte till fastigheten från vilket larmet kom. ”Blinkpucken” sattes ut vid infarten till fastigheten varefter en person åkte för att möta och se om ambulansen var på väg och hitta rätt till den behövande.

Ambulansen guidades rätt

Personen mötte ambulansen som hade erhållit fel uppgifter på sin GPS då vägen som de anvisades var avstängd sedan flera år. De informerades om hur de skulle köra för att komma fram till den behövande och fick veta att en ”blinkpuck” var utlagd för markering där infarten till fastigheten fanns.

Insatstid och beredskap

Insatstiden för ambulansen i Ludvika till Blötberget var ca 25 min.

Beredskapen med hjärtstartaren var på plats efter ca 11 min.

Den här gången gick allt bra och vår organisation fungerade

Allt gick bra och ambulanspersonalen tyckte att hanteringen från vår organisation var mycket bra.

Nu kan vi bara hoppas på att det går lika bra i framtiden för dessa oönskade händelser trots att Landstinget i Dalarna visar ett mycket ringa intresse för denna frivilliga organisation att hjälpa människor i nöd.

——————————————————————————————-

Alla kan göra något

På många platser i Sverige kan det ta lång tid eller mycket lång tid innan räddningstjänst eller ambulans når fram efter ett larm och professionell hjälp kan påbörjas. Genom att grannarna också larmas vid ett larm till SOS Alarm kan den drabbade få hjälp snabbare. Det är tiden mellan larm och hjälp som måste minimeras och här har vi nu en utmärkt möjlighet att korta ner den genom eget engagemang.

——————————————————————————————–

Vi behöver bli flera

Det är mycket på gång i vårt projekt så vi behöver personer som kan tänka sig att hjälpa till att sprida denna trygghetsform för innevånarna i Dalarna.

Vi har många olika funktioner som vi nu bör besätta med personer som känner för att hjälpa andra att få ett tryggare samhälle.

Hör av dig till Björn Flinth 073-843 76 48, projektdrivare, om du vill höra mer om detta.