Projekt Grannsamverkan Ludvika – Smedjebacken

Samverkan Mot Brand och Hjärtstopp

Projekt Grannsamverkan Ludvika – Smedjebacken - Samverkan Mot Brand och Hjärtstopp

Kontaktpersoner

Projektdrivare
Björn Flinth 073-843 76 48

Informatör Rökvarnare, teknik och utveckling
Bengt Lundborg 0240-371 08

Specialist Bostadsrättsföreningar och organiseringen av tekniken hos dem
Adam Karlsson 076-833 41 91

Informatör Grannsamverkan
Björn Flinth 076-843 76 48
Ove Jansson 070-552 61 15

Informatör 72 timmar
Björn Flinth 076-843 76 48
Linda Hedberg 072-745 59 29

Informatör Landräddningen
Björn Flinth 076-843 76 48
Mari Björkman 070-200 14 91
Marlene Otterborn 070-538 71 24

Brandkunskap
Björn Flinth 076-843 76 48
Ove Jansson 070-552 61 15

Instruktörer i HLR, D-HLR och B-HLR
Linda Hedberg
Marlene Otterborn
Mari Björkman
Anneli Asker
Anneli Fågelberg
Björn Flinth
Fredrik Nordcrantz (ej B-HLR)
Magnus X Pettersson

Tekniskt ansvarig
Fredrik Holmgren 0240-78 21 85

Medlemsregistrator
Roland Sköld 070-289 31 21

Kassör
May Stenqvist 0240-373 09

IT
Sven-Erik Källman – IT-samordnare
Marita Odén, hemsidesansvarig 070-583 71 16
Göran Thollin, hemsidesansvarig 070-568 38 79
Linda Hedberg, Facebookansvarig 072-745 59 29