Projekt Grannsamverkan Ludvika – Smedjebacken

Samverkan Mot Brand och Hjärtstopp

Projekt Grannsamverkan Ludvika – Smedjebacken - Samverkan Mot Brand och Hjärtstopp

Så funkar det vid hjärtstopp

Kedjan som räddar liv

Om någon drabbas av ett hjärtstopp är snabb hjälp livsavgörande. Tidig larmning och insatser med hjärt-lungräddning (HLR) och hjärtstartare är vad som kan erbjudas genom projektet.

Larmning sker genom kontakt med SOS Alarm som larmar ambulans och i vissa fall även räddningstjänsten. Dessutom kan det vara så att SOS Alarm kan larma de personer som ingår i grannsamverkan via sms men det är än så länge bara möjligt i vissa områden. Om SOS Alarm har den funktionen kan de som ingår i grannsamverkan meddela sina mobilnummer till larmcentralen med uppgift om vilken grannsamverkan det gäller. Vid larm om hjärtstopp från just den grannsamverkan kan larmcentralen förutom att larma ambulans även larma grannsamverkan via sms.

Eftersom de som ingår i grannsamverkan har utbildats i HLR kan den första, viktiga livräddande insatsen påbörjas, ibland långt, innan professionell hjälp anländer.