Projekt Grannsamverkan Ludvika – Smedjebacken

Samverkan Mot Brand och Hjärtstopp

Projekt Grannsamverkan Ludvika – Smedjebacken - Samverkan Mot Brand och Hjärtstopp

Trygve

Trygve – gratisappen för information och larmning

Trygve och Grannsamverkan mot brand och hjärtstopp

Inom projekt Grannsamverkan mot brand och hjärtstopp har vi bekantat oss med TRYGVE, en gratisapp för information och larmning för samverkansgrupper och olika myndigheter som kommuner och polisen. Den baseras på e-post i smartphone och GPS, och platsinformationen för rapporterade händelser visas direkt i mobilens kartbild.

Hämta appen och gå med i vår användargrupp

Vi tycker att TRYGVE har en viktig roll att spela för ett tryggare samhälle och rekommenderar medlemmarna i civilförvarsförbundet i Ludvika kommun att installera appen. På hemsidan trygve.se hittar man all information, introduktionsfilmer samt länk för att hämta appen. Den är som sagt gratis och öppen för alla, men kräver att man registrerar sig i Trygve. Utöver nyttan med att kunna ta del av det allmänna informationsflödet i Trygve har vi skapat en användargrupp, LUDVIKA.CIVIL, för mer riktad kommunikation mellan medlemmarna. För att gå med i gruppen kan man söka på gruppnamnet och klicka på ansökan om medlemskap.

Trygves syfte

Trygve är avsett för seriös användning, för att sprida viktig information och larma i olyckssituationer. För privata angelägenheter kan man skapa privata grupper där kommunikationen inte syns utåt. För alla gäller dock Trygves Användarvillkor och Uppförandekod som finns att läsa på http://www.trygve.se/tos_sv.html, samt i appen.

Mer information om Trygve vid Familjedagen 28 augusti 2016

Vid familjedagen den 28 augusti kommer vi att ge vidare info om Trygve, men det är inget som hindrar att du installerar appen redan nu. Förhoppningen är att vi senare ska kunna börja använda Trygve skarpt vid hjärtlarm.

Fler behövs i D-HLR-grupperna

För att vi skall kunna rycka ut vid hjärtlarm krävs att det finns tillräckligt många som är utbildade i D-HLR (hjärt- och lungräddning med defibrillator) och som är villiga att ställa upp. Fler behövs i D-HLR grupperna runt om i kommunen.

Vi planerar för ett utbildningstillfälle i D-HLR i september 2016. Det kommer att hållas i Räddningstjänstens utbildnings lokaler där alla medlemmar har möjlighet att få delta.